Vi på Stall Dal driver med avlsvirksomhet i liten skala, og har som mål å få mellom 4 og 8 føll i året på hoppene våre. Vi har ikke generasjoner med avlerblod i kroppen, men vi har stor lidenskap for det vi gjør, og vi prøver hvert år å spisse kompetansen, øke kunnskapen og minske risikoen for hoppene våre.

Hvert år fødes det ett par hundre føll i Norge, og som regel går det heldigvis bra. Det er allikevel ikke til å komme ifra, at fødselen, og timene etterpå er svært kritiske for hoppe og føll, og det er her vi ønsker å være så godt forberedt som overhodet mulig.

En normal drektighet varer mellom 320 og 360 dager, men når vi regner termindato til hoppa bruker vi å regne 340 dager fra insiminering.

I tiden på slutten av drektigheten handler forberedelsene om å overvåke og sikre at vi kan være til stede, og der har vi noe som vi føler gjør oss tryggere. Vi opplever at svært mange tragiske hendelser kunne vært unngått, dersom mennesket var tilstedet, så vi vektlegger denne overvåkningen nøye. Alle boksene i hoppestallen er kameraovervåket, så vi kan følge med når som helst og fra hvor som helst. Det er ett system vi føler fungerer veldig godt. Når det nærmer seg veldig sjekker vi regelmessig igjennom natten for å se etter avvik/ tegn på at noe er på gang. I tillegg bruker vi ett alarmsystem som heter Sigloo foalingalarm. Dette er ett system som baserer seg på at en magnet blir sydd fast i åpningen på kjønnsleppene. Når vannet går, vil denne magneten løsne fra «boksen» sin, og dette utløser en mekanisme som ringer opp 4 telefonnummer og «varlser». Vi har hatt dette systemet i 3 år nå, og har vært kjempe fornøyd! Alarmene syes på ved lokalbedøvelse, og hoppene merker ikke noe til den. Alarmen her er for å sikre at vi er tilstede, især dersom hoppa bryter ett vanlig fødselsmønster.

Når fødsel så er igang, kan det være greit med en liten sjekkliste:

(hentet fra Veterinærhøyskolen Hesteklinikken)

NORMAL FØDSEL:
• Normal fødsel skjer vanligvis i løpet av 30 min uten hjelp
• Føllet burde ligge i brystleie innen 5 min
• Føllet burde ha sugerefleks innen 20-30 min (suger på finger plassert i munnen)
• Føllet burde prøve å reise seg innen 30 min
• Føllet burde stå uten hjelp innen 2 timer
• Føllet burde drikke fra hoppa innen 3 timer
• Etterbyrden burde være passert innen 2 timer. Den skal være hel, og ikke fortykket.

Jeg bruker også å legge ut etterbyrden for å se at den ser «frisk og hel» ut.

VÆR FORBEREDT!
• Gi beskjed til veterinæren din om forventet føllingsdato
• Forbered en føllboks, ca 4x4m for en 500 kg hoppe
• Mye strø i boksen
• Sett hoppa i denne boksen i den siste mnd før fødselen så hun er vant til den
• Hvis hoppa har Caslick suturer i vulva, snakk med veterinær på forhånd om dette.
• Fjern sko på hoppa i god tid før forventet følling for å forhindre skade på hoppe og føll.

I tillegg til denne lista, har jeg min egen «føllboks» med ting jeg liker å ha klart når det nærmer seg fødsel, se under:

 

 

 

 

 

  • Kvaliteten på råmelken bør sjekkes. Dette kan gjøres med et sukker refraktometer (f. eks et Brix 0-50 % sugar refractometer). Ved avlesning mellom 20 til 30 % er råmelka av brukbar kvalitet, mens over 30 % indikerer svært god kvalitet. Kolostrometer kan også brukes.
  • Måling av antistoffnivå ( Quicktest) i blodet tolv timer etter at føllet er født bør gjøres hos alle føll hvor en ikke vet at føllet har fått i seg nok råmelk av god kvalitet, eller hvis en har hatt flere føll med infeksjoner tidligere. Slik kan man plukke opp føll hvor nivået er for lavt og tilføre disse plasma (cellefrie delen av blodet).  Plasma kan tilføres med sonde om føllet er under 24t gammelt eller direkte i blodet om det er eldre. På mange større stutterier måles antistoffmengden i blodet rutinemessig, og noen stutterier gir plasma intravenøst dagen uansett.  Antistofftester kan gjøres på stallen og en får svar på stedet.
  • Temperaturmåler må man ha tilgjengelig – Normaltemperatur er mellom 37,5 og 38,5
  • Tau, i tilfelle man må hjelpe til å dra ( Vit hva du gjør, dra ned mot hoppens haser, dra KUN når hoppen har rier!)
  • Klyx: Tarmbeket (mekonium) er den første helt mørke avføringen til føllet. Mekonium består av fostervæske, døde celler og sekresjoner fra tarmkanalen og ligger i bakerste del av tykktarmen og i rektum. Mekonium skal normalt passere mellom 2 og 12 timer etter fødsel.  Når det kommer lys avføring (melkeavføring) så har mekoniumet passert.  Ved mekoniumsforstoppelse vil føllet ofte bli urolig, vifte i halen, få kolikksymptomer og/eller stille seg opp som for å tisse (forstoppelsen ligger ofte over blæra). Vi gir ofte Klyx om vi ser tegn på at føllet sliter med å komme på do.
  • Rene håndkler bør man ha tilgjengelig så man kan vaske og hjelpe til å tørke føllet.
  • Zoolac brukes for å stabilisere magemiljøet. Kan brukes ved føllbrunst eller diarè. Det er viktig å kontakte veterinær dersom føllet har vedvarende diare – de blir for uttørket.
  • Jod / annen steriliserende veske. Vitkig for å vaske / tørke navlestreng.

Veterinærhøyskolen Hesteklinikken deler følgende tips om føllingen og tiden rett etter, jeg ser ofte på denne listen, selvom vi har vært med på mange fødsler nå. Viktigst av alt, vær tidlig ute med å tilkalle veterinær, dersom noe er avvikende – det kan redde liv!

FØLLING
1.stadie
• Hoppa er urolig, viser kanskje milde kolikksymptomer, ser på flankene, legger og reiser seg ofte.
• Økt hjerte og pustefrekvens¨
• Svetter
• Kan vare i 2-6 timer (veldig variabelt)
• Plasser en bandasje på halen.

TILKALL VETERINÆR HVIS:
• Disse tegnene vedvarer og blir kraftigere uten at det skjer noe mer!

2.stadie
• Vannet går (gul/brun farget væske)
• Presser med buken
• Legger/reiser seg og presser
• Innen 5 minutter etter at vannet har gått skal høvene til føllet bli synlige, de er dekket av en hvit hinne.
• Føllet vil komme med en forfot først, med den andre like etter, så skal mulen bli synlig.
• Når føllet presses ut vil den hvite hinnen briste
• Fra vannet går til føllet er ute skal det ikke gå mer enn 20 minutter

TILKALL VETERINÆR HVIS:
• Det tar lenger tid enn nevnt ovenfor
• Du ser en tykk rød membran i vulva
• TILKALL VETERINÆR ØYEBLIKKELIG, TA HULL PÅ MEMBRANEN OG FORSØK Å FÅ UT MULEN!

3.stadie
• Når føllet er født vil hoppa bli liggende i en halvtimes tid, ikke forstyrr henne. Men forsikre deg om at
1. Mulen på føllet ikke er dekket av en hinne
2. At føllet har løftet hodet og ligger på brystet
• Etterbyrden skal komme innen 2 timer etter fødsel (vanligvis innen 30 minutter)
• Etterbyrden bør sjekkes for å se at den er hel (plasser den i en forseglet plastpose i et kjølerom og få veterinæren til å undersøke den senere).

TILKALL VETERINÆR HVIS:
• Hoppa ikke har passert etterbyrden innen 4 timer innen følling

PLEIE AV DET NYFØDTE FØLLET
• Føllet må holdes varm og tørr (normal temp er 37.8- 38.5 den første uka)
• Så snart som navlestrengen har røket bør stumpen dyppes godt (hold i 20 sek) i en mild antiseptisk løsning  3 ganger om dagen de første 3-4 dagene til den ser tørr ut.
• Føllet bør forsøke å reise seg innen 20 min etter fødsel, og kunne stå innen 1-2 timer¨
• Føllet bør ha drukket fra hoppa innen 2-3 timer etter fødsel
• Etter at føllet har drukket, se over føllet:
o Nese, mule, øyer
o Beina
o Jevn brystkasse
o Navlestrengen
o Anus og genitalier
o Husk å ikke mase for mye med det!
• Innen 12 timer etter fødsel bør føllet ha hatt avføring og ha tisset. Mekoniet (mørk, fast avføring) skal normalt være byttet ut med gul/orange føllmøkk etter 24 timer.
• Det anbefales at føllet får en sjekk av veterinær, for å sikre at det er helt friskt og har fått i seg nok råmelk.
TILKALL VETERINÆR HVIS:
• Melken til hoppa er veldig vandig eller hoppa har lekket mye melk siste uken før følling, husk at hoppa mister verdifull colostrum om hun lekker mye før følling (kan samles opp og fryses ned)
• Føllet ikke har fulgt ”tidsrammene” som er nevnt ovenfor
• Hvis føllet drikker lite/dårlig eller ellers virker slapp
• Du har lagt merke til noe unormalt
• Ta av skoen på hoppa i god tid før forventet følling
• Ikke glem hoppen; hvis hun virker unormalt nedstemt/sliten eller får kolikksymptomer- kontakt veterinær!

 

Lykke til med føllingen!