Helbror til vårt oppdrett, SD Damina, vant 6-årsklassen ved CSI Eschweiler 2015.

Jerico er en hingst født 2009 etter Nabab de Reve/Heartbreaker/Carthago Z – som altså er etter vår hoppe Diamant Van Het Gevahof og fullbror til SD Damina, født 2013.